Dr.hany Salah Pharmacy - Ahmed Orabi St. - Shubra Al Khaimah